เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
นโยบายของโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
เพลงมาร์ชสมเด็จพระนเรศวร
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
ตารางเรียน
แผนที่โรงเรียน
แผนผังโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
รางวัลที่โรงเรียนได้รับ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/06/2011
ปรับปรุง 23/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 423528
Page Views 517951
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอภิชา สิงห์วิภาส
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางยุพา ศิริพันธุ์
ครู คศ.3

นางละออง สติความ
ครู คศ.3

นายสุทน สิงหเดช
ครู คศ.2

นายสมชาย เสริมสุข
ครู คศ.3

นางสาวพิมพ์ชนก นราศรี
ครูอัตราจ้าง