เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
นโยบายของโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
เพลงมาร์ชสมเด็จพระนเรศวร
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
ตารางเรียน
แผนที่โรงเรียน
แผนผังโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
รางวัลที่โรงเรียนได้รับ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/06/2011
ปรับปรุง 27/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 431371
Page Views 528413
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวัดยางเอนฯ รับเกียรติบัตรผลการสอบ NT และ O-Net สูง

วันที่ 19 พฤษภาคม2560 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) นายวงศกร  บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้ารับเกียรติบัตรรางวัลคะแนนข้อสอบNT และ O-NET ปีการศึกษา 2559 สูงกว่าระดัประเทศและระดับเขตพื้นที่มีรายการดังนี้

1.โรงเรียนอันดับที่ 6 ของเขตพื้นที่ฯ ที่มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) คะแนนเฉลี่ยรวม 3 ด้าน 
2.โรงเรียนอันดับที่ 7 ของเขตพื้นที่ฯ ที่มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) คะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้านสูง ด้านความสามารถด้านภาษา 
3.โรงเรียนอันดับที่ 4 ของเขตพื้นที่ฯที่มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2559คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ความสามารถด้านคำนวณ 
4.โรงเรียนอันดับที่ 7 ของเขตพื้นที่ฯ ที่มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2559คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ความสามารถด้านเหตุผล 
5.โรงเรียนอันดับที่ 10 ของเขตพื้นที่ฯ ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    คะแนนเฉลี่ยสูงในกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
6.โรงเรียนอันดับที่ 29 ของเขตพื้นที่ฯ ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ยรวม 5 สาระการเรียนรู้สูงกว่าระดับประเทศ 
7.โรงเรียนที่มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2559เกียรติบัตรเหรียญเงิน  (คุณภาพระดับ “ดี” ทั้ง 3 ด้าน)


โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2560,18:10   อ่าน 65 ครั้ง