เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
นโยบายของโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
เพลงมาร์ชสมเด็จพระนเรศวร
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
ตารางเรียน
แผนที่โรงเรียน
แผนผังโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
รางวัลที่โรงเรียนได้รับ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/06/2011
ปรับปรุง 30/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 401405
Page Views 485016
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมบัณฑิตน้อยร้อยดวงใจ...ฟ้าใสอาลัยรัก ปี 2559
( จำนวน 29 รูป / ดู 20 ครั้ง )
กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ
( จำนวน 10 รูป / ดู 8 ครั้ง )
โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป.นครราชสีมาเขต 6 ศึกษาดูงาน
( จำนวน 14 รูป / ดู 9 ครั้ง )
ทัศนศึกษาจังหวัดชลบุรี
( จำนวน 12 รูป / ดู 7 ครั้ง )
นักเรียน ป.2-5 ทัศนศึกษาสวนนกชัยนาท
( จำนวน 10 รูป / ดู 17 ครั้ง )
ศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะ
( จำนวน 9 รูป / ดู 13 ครั้ง )
ทัศนศึกษาระดับอนุบาล
( จำนวน 12 รูป / ดู 20 ครั้ง )
มอบรางวัลชั้นเรียนผู้จัดการขยะยอดเยี่ยม
( จำนวน 10 รูป / ดู 18 ครั้ง )
งานฌาปณกิจครูเชาวลิต
( จำนวน 11 รูป / ดู 24 ครั้ง )
รร.วัดบึงพระศึกษาดูงานห้องสมุดมีชีวิต
( จำนวน 30 รูป / ดู 65 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
( จำนวน 6 รูป / ดู 20 ครั้ง )
ร่วมฟังบรรยาย "การผลิตและพัฒนาครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21"
( จำนวน 22 รูป / ดู 31 ครั้ง )