เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
นโยบายของโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
เพลงมาร์ชสมเด็จพระนเรศวร
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
ตารางเรียน
แผนที่โรงเรียน
แผนผังโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
รางวัลที่โรงเรียนได้รับ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/06/2011
ปรับปรุง 23/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 423485
Page Views 517908
คณะผู้บริหาร

นายวงศกร บุญคง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอุมากร เกตุอ่างทอง
งานบริหารวิชาการ

นายสมชาย เสริมสุข
งานบริหารบุคคลากร

นางพนมจิต สิริพิทักษ์เดช
งานบริหารทั่วไป

นายพิสุทธิ์สวัสดิ์ คงกรุด
งานบริหารงบประมาณ