เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
นโยบายของโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
เพลงมาร์ชสมเด็จพระนเรศวร
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
ตารางเรียน
แผนที่โรงเรียน
แผนผังโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
รางวัลที่โรงเรียนได้รับ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/06/2011
ปรับปรุง 23/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 423530
Page Views 517953
รางวัลที่โรงเรียนได้รับ
รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น (โรงเรียน)
รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น (ผู้บริหาร)
โครงการโรงเรียนดีศรีตำบล
รางวัลกิจกรรมวงล้อเด็กดี
รางวัลได้คะแนนสอบ NT สูงกว่าระดับประเทศ
รางวัลตามโครงการขับเคลื่อนวงล้อเด็กดีเพื่อเสริมสร้างค่านิยม 12 ประาการปีการศึกษา 2559