เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
นโยบายของโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
เพลงมาร์ชสมเด็จพระนเรศวร
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
ตารางเรียน
แผนที่โรงเรียน
แผนผังโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
รางวัลที่โรงเรียนได้รับ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/06/2011
ปรับปรุง 23/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 423492
Page Views 517915
เพลงมาร์ชโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน

   เพลงมาร์ชโรงเรียนวัดยางเอน  

                                                                                          เนื้อร้อง สมชาย  เสริมสุข                                      

               มาเถิดพวกเรา  โรงเรียนวัดยางเอน  พวกเรามุ่งเน้น พากเพียรในการงาน  ซื่อสัตย์สุจริตจิตตั้งปณิธาน  เพื่อการศึกษาทุกระดับกับทุกคน สัญลักษณ์  ว.อ  นั้นขอผูกพัน  ภักดีสถาบัน ช่วยกันรุดหน้า  เกียรติก้องเกรียงไกรยิ่งใหญ่วัฒนา  ขึ้นชื่อฤาชาโรงเรียนวัดยางเอน

มาเถิดพวกเรา  โรงเรียนวัดยางเอน  พวกเรามุ่งเน้น พากเพียรในการงาน ซื่อสัตย์สุจริตจิตตั้งปณิธาน  เพื่อการศึกษาทุกระดับกับทุกคน   สัญลักษณ์  ว.อ  นั้นขอผูกพัน  ภักดีสถาบัน ช่วยกันรุดหน้า  เกียรติก้องเกรียงไกรยิ่งใหญ่วัฒนา  ขึ้นชื่อฤาชาโรงเรียนวัดยางเอน