เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
นโยบายของโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
เพลงมาร์ชสมเด็จพระนเรศวร
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
ตารางเรียน
แผนที่โรงเรียน
แผนผังโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
รางวัลที่โรงเรียนได้รับ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/06/2011
ปรับปรุง 23/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 423495
Page Views 517918
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารตึกสีม่วง(สปช.105/2529)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2531
งบประมาณ : 1,040,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารตึกสีส้ม(อ.พล.001)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2520
งบประมาณ : 210,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารตึกสีเขียว (ป.1 จ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2517 ( 4 ห้อง ), 251
งบประมาณ : 68,000 บาท, 42,942 บ
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารตึกสีเหลือง(ห้องสมุดนางก้านตอง โตสวัสดิ์)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ : 100,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารตึกสีฟ้า(ห้องวิชาการ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ : 5,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงจอดรถมอเตอร์ไซด์และรถจักรยาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2555
งบประมาณ : 100,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารโรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2524
งบประมาณ : 250,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงจอดรถยนต์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2555
งบประมาณ : 140,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารหอประชุมอเนกประสงค์(สปช.203/26)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2549
งบประมาณ : 784,800 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารพลศึกษา(อาคารเอนกประสงค์แบบ 313)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 250,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ลานออกกำลังกาย
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 80,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามเปตอง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2555
งบประมาณ : 10,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ลานสนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 80,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ลานปัญญา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ : 15,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องประชาสัมพันธ์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ : 100,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อ่างล้างหน้าและแปรงฟัน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ : 60,000 บาท
เพิ่มเติม..